Klutsjön 2018

Årets Klutsjöresa blev annorlunda. Förra året fanns det risk att Vorthern Kunto gjorde sin sista ja…

Publicerat: 2018-10-06 |