Stångån - källa till mynning, en blöt idé

Publicerat: 2016-05-01 | Kategori: Stångån

Tänk om en å kunde tala? Vad skulle den kunna berätta om nutid och historia? Om skogar, avfolkningsbygder, samhällen och städer? Djur och människor som på olika sätt använder sig av vattnet. Det här är en långsiktig idé om att beskriva Stångåns liv, från upprinna till mynning.

Stångån har sina källor i de tysta skogsklädda utmarkerna av det glest befolkade delarna av Ydre i södra Östergötland. Den är smal och ringlar sig fram söderut mot Storebro i Kalmar län. Den passerar natursköna platser och intressanta historiska byggnadsverk. Efter Storebro har Stångån definitivt letat sig ut ur de djupa skogarna och vänder norrut genom ett brutet jordbrukslandskap. Under sin resa samlar den på sig mer och mer av nutidsmänniskans restprodukter. Om vattnet är klart och inbjudande i skogsbygden så är det mörkt och mindre lockande vid mynningen i Linköping. Men över allt på jorden drar vatten till sig liv av olika slag och anledningar. Vatten är, har varit och kommer i än högre grad bli en källa till liv.

Fakta om Stångån:

Wikipedia

Stångån