Stångån - från källan i Ydre och några kilometer till Mossebromossarna

Publicerat: 2016-05-09 | Kategori: Stångån

Norr om Svinhult och Råssjön i Ydre kommun i södra Östergötland börjar Stångån sin resa mot Linköping, Roxen och slättlandet. Snart är ån en fantastiskt mysig liten skogsbäck. Först rinner ån norrut för att sedan vända söderut till Storebro i Kalmar län där den återigen vänder norrut mot Linköping.

På sin resa genom skogslandskapet har ån hjälpt tidigare generationer med att leverera kraft som hjälp till människas behov. Längs strändera och maderna i skogsbygderna har det skördats djurfoder i forna tider.

Skylten vid vägen som visar stigen in i skogen.
Vid källan informerar markägaren Boxholm Skogar.
Stångåns källa ligger mitt i de stora skogarna i Ydre kommun.
Stångåns källa fotograferad rakt uppefrån.
Några kilometer från källan bildar ån större vattensamlingar medan den fortfarande rinner norrut.
Vid Stångåns strandzoner och mader skördade tidigare generationer foder till djuren.
Källan består till stor del av ett kärr fyllt med vitmossa och småträd.
Vattnet börjar att samla ihop sig för att snart över gå till en liten bäck.
Vid kärrets utlopp samlar sig vattnet och bildar en bäck.
Efter några kilometer tar vattendraget form av en allt större bäck som slingrar sig fram genom olika naturtyper.
Vattnet letar sig fram genom skogen.
Vattensamlingen innan fördämningen inbjuder till ett dopp en varm dag.
När vattnet fått tillräckligt med styrka utnyttjades kraften till olika ändamål.